Széchenyi 2020
Településrendezési eszközök módosítási eljárása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.08.27-én a 219/2020. (VIII.27.) kt határozatában döntött:

- Ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, továbbá
- Mórahalom Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tárgyalásos eljárás és állami főépítészi eljárások megindításáról.

A fenti eljárások keretében a véleményezési tervanyagok elkészültek, amelyeket Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020.10.01-ei kt ülésén az állami főépítészi eljárás kapcsán a 245/2020. (VIII.27.) kt. határozatával, a tárgyalásos eljárás kapcsán a 246/2020. (VIII.27.) kt. határozatával elfogadott és ezen határozatokban döntött a tervanyagok véleményezésre bocsátásáról.

A fentiekre tekintettel a 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi rend alapján ezúton meghirdetem a módosítás véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás és a 42./A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretében történik.

A véleményezési tervanyagok a morahalom.hu/partnerseg oldalon, az önkormányzat facebook oldalán, a képújságon elérhetőek, letölthetőek és megtekinthetőek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot és a mórahalmi szervezeteket, hogy a fenti két eljárással kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse munkánkat.

A fenti két eljárás keretében a vélemények elkészítésére 2020. október 02. – 2020. október 20. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:
- elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,
- postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre
szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti két eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2020.10.12. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti két eljárással kapcsolatban beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott hivatali dolgozónak és a településtervezőnek adja át.

Tisztelettel:
Nógrádi Zoltán sk.
polgármester