Mórahalmi Rendőrőrs6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.
Tel.: 62/581-040, 62/581-041
Őrsparancsnok: Köles Attila r. őrnagy

Szegedi Rendőrkapitányság

6721 Szeged, Párizsi Krt. 16-22.
Tel.: 62/562-400
Kapitányságvezető: dr. Zélity László r. ezredes