SAJTÓKÖZLEMÉNY - A PAKTUM POZITÍV HATÁSA A TÉRSÉGBEN ÉLŐK ÉLETÉRE

TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001, FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN

Támogató Szervezet:

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok irányító Hatósága

Közreműködő szervezet:

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága

Konzorciumvezető: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi Partnerek:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

MÓRA-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

Projekt elszámolható összköltsége: 474.000.000 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében” elnevezésű, ún. Paktum projekt megvalósítása 2017.05.26-án kezdődött meg 21 település együttműködésével.

Mórahalom és térségében olyan, hosszú távon is fenntartható együttműködési rendszer létrehozása volt a projekt célja, amely alkalmas a helyi gazdasági- és foglalkoztatási fejlesztések, együttműködések támogatására, a helyi vállalkozások részére képzett munkavállalók biztosítására, valamint a foglalkoztatásuk érdekében szükséges képzések, fejlesztések és támogató szolgáltatások kezdeményezésére, illetve megvalósítására.

A paktum partnerség eredményeképpen olyan együttműködési mechanizmusok alakultak ki, amelyek hosszú távon, térségi szinten, egyéb fejlesztési területeken is hasznot jelentenek a térségi szereplőknek.

2020. december 28-ig a Csongrád Megyei Kormányhivatal 311 fő bevonását (PO25) teljesítette a projekt keretében A Paktum keretében álláshoz jutók száma (PR25) 169 fő, a Paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma 167 fő 2020. december 28-i állapot szerint. A projekt végére minden vállalt indikátor túlteljesítésre került, így a projekt a vártnál sikeresebbnek mondható, különös tekintettel "A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma" indikátor vonatkozásában.

Mórahalom Városi Önkormányzat
Foglalkoztatási Paktumiroda
paktumiroda@morahalom.hu

2020.12.28.