Széchenyi 2020

Települési klímastratégia és szemléletformálás

A projekt weboldalon részletes információkat tudhat meg a KEHOP 1.2.1 projektről, a települést már napjainkban is érintő éghajlatváltozásról, továbbá aktívan bekapcsolódhat a projekt megvalósításába a klímastratégia véleményezésével és a programokon való aktív részvétellel, ezzel hozzájárulva településünk éghajlatváltozás elleni küzdelmének sikeréhez is.

Információk a projektről!

Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner: SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesülettel

A projekt címe: Kibocsátás és GREENFO szükségletek – Klímastratégia kialakítása Mórahalmon

A szerződött támogatás összege: 19 119 595 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2019.10.01. – 2021.10. 29.

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00031

A projekt bemutatása:

Mórahalom Városi Önkormányzat a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesülettel konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban kiírásra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra.

A „Kibocsátás és GREENFO szükségletek – Klímastratégia kialakítása Mórahalmon” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 kódszámú pályázat szakmai megvalósítása keretében települési klímastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási programok kerülnek megvalósításra.

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a település önkormányzatát, annak intézményeit, a város gazdasági-, oktatási-, civil szereplőit és nem utolsó sorban a teljes lakosságot is érint(het)i, ezért jelen projektet Mórahalom város széles körű partnerség mellett kívánja megvalósítani, különös tekintettel a lakosságra, a helyi adottságokat ismerő szervezetekre és az esélyegyenlőségi szempontokra is figyelemmel.

A projekt átfogó, általános célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.

A Partnerségi Megállapodás célul tűzte ki az EU 5. tematikus céljának megfelelően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítását.

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti.

Projekt leírása:
A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági, Szemléletformálási, Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.
A rövid távú cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.
A szemléletformálási projekt megvalósítása során a város honlapján létrehozott aloldalon, valamint a város Facebook oldalán rövid kérdőív kitöltésével mérjük fel a lakosság klímavédelemmel, éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit, illetve a felmerülő kérdéseket is feltehetik a kérdőív kitöltői. A kérdőív kiértékelése ad alapot az interaktív ismeretszerzés folyamatának.
A célcsoportoknak tartandó előadás sorozat keretében a részt vevők megismerkedhetnek a település és környezete éghajlati sajátosságaival, az éghajlat megváltozásának veszélyeivel; különböző módszereket ismerhetnek meg az ökológiai lábnyomunk csökkentésére és környezetünk védelmére.
Kiscsoportos workshopok, illetve a más rendezvényeken történő részvétel keretében lehetővé válik az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő klímatudatos fejlesztések ismertetése, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
Közép- és hosszú távú cél, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében elterjedjenek. Ezen cél elérése érdekében a szokások kialakítását már a legkisebbeknél, óvodás és kisiskolás korban el kell kezdeni. Emellett a település életében meghatározó szerepet játszó intézmények és cégek vezetőinek, tanárainak klímatudatossága is meghatározó az ismeretek továbbadása szempontjából.
A projekt megvalósítására Mórahalom a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesülettel konzorciumban pályázik. Mind az önkormányzat, mind az egyesület, jelentős, több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik mind a klímatudatosság, mind a szemléletformálás területén. Emellett a pályázó együttműködő partnerek bevonását is tervezi a projekt megvalósításába, együttműködő partnerek a Klímabarát Települések Szövetsége, a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. és a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Mindhárom szervezet tapasztalatai jelentősek a szemléletformáló programok, kampányok szervezésében, és szakembergárdájuk is együttműködőként a projekt mellett áll.
A település lakosságszáma több, mint 5000 fő, így Helyi klímastratégia kidolgozása kötelező számára a Klímabarát települések Szövetsége által alkalmazott módszertan alapján. Emellett 9 db választható tevékenység megvalósítását vállalja, melyek a helyi és térségi rendezvények mellett iskolai előadások és vetélkedők, konferenciák, workshopok, interaktív bemutatók alkalmával kerülnek megvalósításra. A tevékenységek között 6 db interaktív megvalósítása tervezett. 7 tevékenység tartalmaz passzív elérésre alkalmas elemet is. A tervezett tevékenységek részletes szakmai tartalma a csatolt Projekt Megalapozó Tanulmányban és a csatolt mellékletekben találhatók.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 248/2013 (VI.27.) számú kt. határozatával elfogadta Mórahalom Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátáshoz kapcsolódó különböző -jogszabályban előírt- területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feladatrendszer áttekintését, melyek a projekt során is érvényesülnek. A program megvalósításának érdekében fontos az Önkormányzat részéről a programban leírt intézkedések érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése.

A projekt célja:
A projekttel megszólítani kívánt felnőtt célcsoport néhány tagja pedig még nem, vagy csak nagyon keveset találkozott a témával. Ezen réteg esetében az alapvető ismeretek átadása, azaz a klímatudatosság fontosságát bemutató, szemlélet-, és viselkedésformáló oktatás jelenti a kampány célját. Esetükben leginkább egy olyan program lehet sikeres, amely önmagában is vonzó és érdeklődést generál, és amelynek során találkozhatnak az égjhajlatváltozás fogalmával, illetve megismerik annak helyi – akár saját, vagy gyermekeik – életére gyakorolt hatásait. Őket leginkább a más rendezvények keretében az klímatudatosságot népszerűsítő megjelenések során lehet elérni.
Az intézmények munkatársai, pedagógusai és a környezetvédelemben érdekelt kkv-k és civil szervezetek dolgozói számára fontos a „küldetéstudat” meghatározása annak érdekében, hogy ők a későbbiekben is jó példával tudjanak elöl járni.
A legnagyobb hangsúly azonban a gyermekeken van, akik életében a klímatudatos magatartást még szokássá, életformává lehet tenni, ezáltal biztosítva az eredmények hosszú távú hatását.

Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.

További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű, ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.

Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét, amelyet a Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleményében hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében szorgalmazza a települések adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza.

Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentése és a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen projekt egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A projekt alapvető további célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.

Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét, amelyet a Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleményében hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében szorgalmazza a települések adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza.

Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentése és a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen projekt egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A projekt alapvető további célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.


Tanulmányi versenyek

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma elleni küzdelemben meghatározó a szemléletformálás, melynek egyik meghatározó célcsoportja a gyermek- és fiatalkorú lakosság: esetükben a felelős, fenntarthatóságot támogató magatartásminták még könnyen kialakíthatók. Fenti cél érdekében a térség óvodái, általános és középiskolái részére tanulmányi versenyek kerülnek kiírásra.

Tájékoztató pályázati felhívásról

Fotó- rajz- és projekt logó pályázat globális felmelegedés, klímavédelem témakörben általános iskola alsó-, felsőtagozat és középiskolák részére

Mórahalom Városi Önkormányzat a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesülettel konzorciumban „Kibocsátás és GREENFO szükségletek – Klímastratégia kialakítása Mórahalmon” címmel (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00031) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. A teljes pályázati felhívás itt olvasható. A fotó- rajz- és projekt logó pályázat globális felmelegedés, klímavédelem témakörben Mórahalom Városi Önkormányzat és a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület által kerül kiírásra. Pályázók köre: általános iskola alsó és felső tagozatos vagy középiskolás hallgatók. Pályázat tárgya: A pályázat témája a globális felmelegedés, a klímavédelem, melyhez kapcsolódva, az alábbi választható altémákban várunk pályaműveket benyújtásra. A pályaműveket bármilyen technikával kézzel vagy digitálisan, fekete-fehér vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket papír alapon és digitális formában is szükséges az 1. sz. melléklettel együtt benyújtani. Logó pályázat keretében: 1.1 a projekt arculatát meghatározó logó elkészítése Fotó- és rajzpályázat keretében: 2.1 Szélsőséges időjárási jelenségek Mórahalmon 2.2 Élet fákkal és fák nélkül, a növények szerepe a klímavédelemben 2.3 Homokhátság Magyarország legnagyobb „sivataga” - a víz kiemelt szerepe a klímavédelemben 2.4 „Előtte – utána” – Hogy vált belőlünk klímatudatos osztály/iskola vagy család? Benyújtási határidő: A pályaműveket 2020. szeptember 30-ig kell digitálisan megküldeni a klima@morahalom.hu e-mail címre az alábbi adatok megadása mellett:a pályamű címe, pályázati altéma megnevezése,a pályázó tanuló, intézmény és osztály megnevezése,a tanuló e-mail címeosztályfőnök/felkészítő tanár neve, és elérhetőségei (e-mail címe, telefonszáma)Adatvédelmi és szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltve papír alapon, a szülő által aláírva.Valamennyi résztvevő emléklapban részesül. A kategóriánként 1-3 helyezettek tárgy nyereményben részesülnek. A legjobb alkotások bemutatásra lehetőséget biztosítunk.Szemléletformálás

A klímaváltozás kapcsán az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a fellépő hatásokhoz való alkalmazkodás terén egyaránt fontos a felnőtt lakosság klíma- és energiatudatosságának fejlesztése is. Ehhez az egyik legbiztosabb módszer a jó gyakorlatok és praktikus tanácsok bemutatása, eljuttatása az érintett célcsoportokhoz, melyek a kiadások/költségek mérséklésében és a veszélyhelyzetekhez kapcsolódó potenciális egészségügyi és anyagi kockázatok és károk megelőzésében is kulcsfontosságúak.

Információk

A szemléletformálási programok több tevékenységet foglalnak magukba.

1. Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

A programban részt vevők esetében az klímatudatosságra való késztetés erősödik, a felmérik saját környezetvédelmi szokásaikat, majd helyzetüknek megfelelően kis léptékű változtatásokat hajtanak végre.

Workshopok kerülnak megrendezésre az alábbiak szerint, különböző célcsoportok részére, melyet a településen kívül a térségben lévő települések körében is nyitott:

A térség települési önkormányzatainak a témában érintett/delegált dolgozói részére workshop, melynek célja

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása és az önkormányzat részére a jó́ gyakorlatok megismertetése,
 • a klímaváltozáshoz csökkentő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése.
 • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

A pályázó település lakossága részére gyakorlatorientált előadás szervezése, melynek célja:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • az energiahatékonyság növelése érdekében családok részére egyszerűen megvalósítható energiahatékonyságot növelő házi praktikák bemutatása/elsajátítása.

A térség települési oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola tanárai/oktatói, pedagógusai részére workshop, melynek célja:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, kiemelve a környezeti szemléletformálás fontosságát a tanulók/gyerekek körében, érzékenyítés
 • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő tanulók számára történő környezeti szemlélet formálási módszertani tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése, jógyakorlatok megosztása.

A térség környezeti szemléletformálással, energiahatékonysággal, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetei számára workshop az alábbi célokkal:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, kiemelve a környezeti szemléletformálás fontosságát a felnőtt lakosság körében, érzékenyítés
 • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő felnőtt lakosság számára történő környezeti szemlélet formálási módszertani tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése, jógyakorlatok megosztása.

A térség vállalkozásainak vezetői és/vagy a témában érintett/delegált dolgozói részére workshop a következő célokkal:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • a vállalkozások szerepe/lehetősége egy helyi klímastratégia megalkotása körében (telephelyfejlesztés, zöldmarketing stb.)
 • a klímaváltozás csökkentésével kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése.
 • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

2. Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

A rendezvények programjai keretében felállított standok a klímatudatosság, a megújuló energia kérdéskörben továbbítanak üzenetet. A standoknál érdeklődők klímatudatosságot eredményező viselkedésformákkal ismerkedhetnek meg, illetve felmérik saját szokásaikat, majd helyzetüknek megfelelően kis léptékű változtatásokat, vagy épületenergetikai beruházásokat hajtanak végre. A projektgazda által (önkormányzatok) képviselt standon a témához szorosan kapcsolódó programmal, bemutató elemekkel, a témához kapcsolódó ismertetővel, szóróanyaggal, teszt kitöltésével várja a látogatókat.

3. Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

2 db konferencia kerül megrendezésre a témakörben

 • a klímaváltozás Magyarországon várható hatásainak bemutatása, különös tekintettel Baj és Vértesszőlős térségére,
 • a klímaváltozásra hatással lévő emberi tevékenységek bemutatása,
 • olyan lakossági aktivitásra, cselekvésre épülő gyakorlatorientált alternatívák bemutatása, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklését segíti elő (komposztálás, esővízgyűjtés, szürkevíz-felhasználás stb.),
 • klímaadaptációs ismeretek átadása, alkalmazkodási stratégiák bemutatása.

Kapcsolat

Mórahalom Városi Önkormányzat

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1

Szűcs Anikó

Tel.: 06 62/281-022

E-mail: ehulladek@morahalom.hu