Széchenyi 2020

Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény - Megszűnt szervezet

Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény bemutatása

A Csongrád megyei településeken – Szeged és Algyő kivételével – 1992-ig a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végezte az ivóvízellátást és szennyvízelvezetést, amelyet 6 üzemmérnökséggel, köztük a Mórahalmi üzemmérnökséggel látott el.

Az 1990-es évek elején Mórahalom központtal létrejött a Homokháti Kistérség.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget biztosított, hogy az állami és vállalati tulajdonú víziközműveket és a működtető eszközöket az Önkormányzatok tulajdonukba és kezelésükbe átvegyék. Ezen feladatra hozták létre 12 önkormányzat (Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó) 1992-ben a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény társulást.

A Mórahalmi székhelyű Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény 1993. január 1-től kezdte meg a működési területén a víziközművek üzemeltetését. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény a későbbiekben 10 település ivóvízellátását és 4 település szennyvízelvezetését biztosította, mely a feladatoktól függően 40-50 főnek biztosított munkát.

A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény az Önkormányzatok felügyelete és érdekeinek szoros képviselete mellett üzemeltette a víziközműveket. A kezdeti üzemeltetés átvételi feladatok teljesítése és a nehézségek megoldása után az üzemeltető rendszer fejlesztése mellett a folyamatos ellátási biztonság növelése érdekében végezték munkájukat. Az üzemeltetési feladatok mellett tevékenyen részt vettek a víziközművek, felújításában, fejlesztésében és bővítésében is.

2011. évben hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló új törvény, amelynek rendelkezéseire tekintettel az addig üzemeltető Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény társulás mellett létre kellett hozni a Térségi Vízmű Kft-t, mint üzemeltető gazdasági társaságot. A Térségi Vízmű Kft. létrehozását, majd a víziközmű üzemeltetési tevékenység átadását követően a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény az addig megszerzett vagyonnal még gazdálkodott.

A Térségi Vízmű Kft. létrehozását követően az újabb jogszabályi előírások miatt már csak a nagyobb víziközmű-üzemeltető társaságok végezhettek tovább üzemeltetési tevékenységet. A kisebb üzemeltető gazdasági társaságoktól, köztük a Térségi Vízmű Kft-től is az üzemeltetési engedélyt megvonták.

A fentiekre tekintettel 2014-től a békéscsabai székhelyű ALFÖLDVÍZ Zrt. vette át és látja el a mai napig a fenti 12 településen és emellett Csongrád és Békés megyei települések jelentős részén a víziközművek üzemeltetését.

Ezek következtében a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény társulás az addig általa kezelt vagyont is értékesítette, majd további érdemi feladata nem lévén 2015.10.31. napjával megszüntetésre került.