Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban

Pályázó neve: Mórahalom Városi Önkormányzat
Projekt száma, megnevezése: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0005 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban”Forrás megnevezése:
Európai Szociális Alap
Megvalósítás helye: Mórahalom
Megítélt támogatás: 22.000.000,-Ft
Projekt összköltsége: 22.000.000,-Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2015. március 6.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2015. március 31.
Projekt megvalósításának kezdete: 2015. április 01.
Projekt megvalósítás befejezése: 2015. október 31.

A Mórahalom Városi Önkormányzat által lebonyolításra kerülő ÁROP-1.A.3-2014-2014-0005 számú, ,,Területi együttműködést segítő programok a Mórahalmi járásban" című pályázat megvalósítása 2015. április 01. napjától 2015. október 31. napjáig zajlott. A projekt fizikai befejezése 2015. október 31. napjával megtörtént.
A projekt keretében Mórahalom Városi Önkormányzat célul tűzte ki, hogy egy járási szintű együttműködés kialakításával megvalósulhasson az Esélyegyenlőségi Tervekben azonosított problémák kezelése, a célcsoportok körében a foglalkoztatási helyzet javítása, illetve a leginkább veszélyeztetett társadalmi rétegek életminőségének fejlesztése.
A társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása érdekében a szakmai megvalósítók részvételével egy szakértői csoport került felállításra, mely által biztosítottá vált a projekt során a szervezés, koordináció lebonyolítása, a projekt és az intézkedési tervek megvalósulásának felügyelete, szakmai szempontok érvényesítése. A projekt szakmai megvalósítók tevékenysége által, segítő szakértők bevonásával zajlott a járási HEP szakértők munkájának összefogása, munkacsoport kialakítása. A projekt keretében összesen 6 kerekasztal ülés és 6 rendezvény került megszervezésre, melyeknek köszönhetően erősödött a járási szintű együttműködés a helyi esélyegyenlőségi programok sikeresebb végrehajtásához.
Megalkotásra került a Járási Esélyteremtő Programterv, mely összefoglalja a járási esélyegyenlőségi intézkedéseket és több téma köré csoportosulva tartalmaz intézkedési terveket. A JEP-ben megfogalmazott fő célkitűzések az esélyegyenlőségi program célcsoportjai körében a foglalkoztatási helyzet javítása, így:
- a mélyszegénységben élők mezőgazdasági alternatív foglalkoztatása a fűszerpaprika program keretében
- az adósságcsapdába kerülés elleni intézkedések keretében a mélyszegénységben élő családok költségcsökkentésének támogatása az energiagazdálkodási program keretében
- a területi szegregáció csökkentése, a tanyavilágban élők életminőségének javítása az öntözőfürt fejlesztést célzó program megvalósításával
- az idősek számára lakhatás és szociális ellátás biztosítása az idősek garzonház programja által
- a mélyszegénységben élők foglalkoztatottságának javítása munkahelyteremtés által a turizmus fejlesztése által.

A járási szintű együttműködések erősítése érdekében, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása érdekében a járási önkormányzatok kinyilvánították további együttműködési szándékukat, a projekt során megkezdett munka folytatása érdekében, ennek eredményeként 4 együttműködési megállapodás került megkötésre. Az együttműködést kinyilvánító intézmények legfőbb célkitűzései a járási szintű párbeszéd kialakítása az együttműködő szervezetek között, mintaértékű és jövőbemutató együttműködések kialakítása, esélyegyenlőség növelése.

A megtartott rendezvények által megvalósult a projekt keretében megfogalmazott cél, hiszen az együttműködési megállapodások aláírásával és a rendezvények által kialakított párbeszédnek köszönhetően egy olyan járási szintű együttműködés alakult ki, melyben a járási önkormányzatok, gazdasági és civil szereplők vesznek részt. Ezen együttműködés lehetővé teszi a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt társadalmi felzárkózás minél hatékonyabb megvalósulását a projekt keretében kialakított koordinációs tevékenységnek köszönhetően. esélyegyenlőségi problémák hatékony, integrált kezeléséhez.
Megvalósult a projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolás, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása.

A dokumentum az alábbi linken érhető el:
Jogszabályi keretrendszer