TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006

 Jelen fejlesztés maximálisan illeszkedik a TOP-1.2.1-15 pályázati felhívás „A” fejlesztési céljához, azaz a térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztési támogatásán belül a Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztését támogató fejlesztési elképzelésekhez, mivel a fejlesztés konkrét célja a település aktívan fejlődő részén már eddig is sikerrel működő Futó-Dobó Lovasközpont rendezvényterének fény- és hangtechnikai fejlesztéseinek megvalósítása, illetve kiegészítő jelleggel az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése a szükséges parkolóhelyek kialakításával.
Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006
Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat

 
A Csongrád Megyei Területspecifikus mellékletben megfogalmazott részcélok közül az „A” fejlesztési célra, azaz az egészséges életmódhoz és a megye természeti értékeihez kapcsolódó valamennyi turisztikai forma (kiemelten az öko-, aktív, vízparti és sportturizmus), valamint a megye hagyományaira, feltárt kulturális, épített környezeti nemzeti értékeire, kiemelkedő rendezvényeire alapozott turizmus számára elkülönített indikatív keretösszeg keretében nyert támogatást a konzorcium. A fejlesztések eredményeként megvalósíthatóvá válnak azok az elképzelések, melyek a látogatottság és a turizmusból származó bevételek növelése érdekében szükségszerűek. Ezáltal lehetővé válnak az első évre tervezett 5000 fős látogatói létszám és az eddigi nagy sikerrel lebonyolított hagyományőrző és ünnepi rendezvényeket és színházi előadásokat is felülmúló rendezvények lebonyolítása.
A tervezett fejlesztés célja a Futó-Dobó Lovasközpont fedett rendezvényterének infrastrukturális fejlesztése azzal a céllal, hogy a fejlesztések eredményeként egy olyan komplex programokat kínáló rendezvénytér jöhessen létre, amely regionális, de akár még országos szinten is kiemelkedik egyediségével. Célunk, hogy az infrastruktúra fejlesztése révén az attrakció egyszerre legyen képes az elérhető legmagasabb szinten kiszolgálni az aktív, lovas turisztikai, a rendezvény turisztikai és kulturális turisztikai igényeket.
A megvalósítani kívánt fejlesztéseket két egyértelműen lehatárolható elemre bonthatjuk, melyek megoszlanak konzorciumi partnerek között. A projektgazda Mórahalom Város Önkormányzata a tervezett parkoló fejlesztését valósítja meg jelen projekt keretében, melyre vonatkozóan építési engedéllyel rendelkezik. A projekt keretében 20 db gyeprácsos parkoló kerül kialakításra, melyből 2 mozgáskorlátozott, valamint 291 m2 aszfaltút. Az eszközök beszerzését a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft., mint támogatásban részesülő konzorciumi partner valósítja meg. Az eszközök beszerzésére a becsült közbeszerzési érték alapján a Kbt. előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A beszerzendő eszközök összefoglalva: * Hang- és fénytechnikai rendszer kiépítése * SMD 3*7 m-es LED fal kialakítása.