Széchenyi 2020

Tükörkép 2014-ben megjelent számaiSzerkesztő: Márton Gábor
media@morahalom.hu

Szerkesztőség, kiadó:
Móranet Nonpro= t Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 1.
Ügyvezető: Duka Félix
Hirdetésfelvétel: Veszelka Krisztina (62) 281 219
Lapzárta minden hó 25. napja
Nyomda: Regio System Kft.
Megjelenik: 2.500 példányban

ISSN 2064-664X (Nyomtatott)
ISSN 2064-6658 (Online)Leöltések