Széchenyi 2020

Ügyfélszolgálati rendszer kialakítása Mórahalom város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalában


Mórahalom város Önkormányzata 2008. évben sikeres pályázatot nyújtott be az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. Az önkormányzat pályázati programja 21.500.000,- Ft összértékű, melyből 19.780.000,- Ft a támogatási összeg, és 1.720.000,- Ft az önerő összege.

A projekttel Mórahalom város Önkormányzata a következő eredményeket kívánta elérni:

- „egyablakos” ügyfélszolgálat létrehozásával hatékonyabb működésmód, valamint az ügyfelek kiszolgálása és a nyújtott közszolgáltatások minőségének javulása

- a szervezeti egységek közötti kommunikáció, együttműködés erősítése, mely az eredményes, korszerű működést szolgálja

- a szervezet átalakításával, a folyamatok módosításával még teljesebb ügyfélkiszolgálás megvalósítása

- az önkormányzat intézményeivel fenntartott jelenlegi kapcsolatok erősítése

A végrehajtás során előtérbe helyeztük az együttműködés javítását, a stratégiai menedzsmentgondolkodás és eredményességi szemlélet erősítését.

A 18 hónapos projekt 2009. évben indult és 2010. november 15-tel zárult le. A végrehajtást lebonyolító vállalkozót, a 4Sales Systems Kft- közbeszerzés útján választotta ki az önkormányzat.

A projekt érdekessége a lakosság szemszögéből, hogy míg a beruházási projekteknél kézzelfogható eredményt szoktak meg, addig e projektnél – szervezetfejlesztési folyamatok felülvizsgálatáról lévén szó – a vállalkozó az önkormányzat működésének, meglévő szervezeti folyamatainak feltérképezésére, következetések levonására és ebből fakadó javaslatok kidolgozására vállalkozott, mely tanulmányok, mintadokumentumok és javaslatok formájában került az önkormányzat birtokába.

A projekt legfontosabb és a lakosság számára a jövőben kézzelfogható eredményként realizálható célja az volt, hogy felmérje és megalapozza a majdani központi ügyfélszolgálat kialakításához szükséges szervezeti, személyi, szabályozási szükségleteket, feltérképezze azokat az ügytípusokat és feladatokat melyek a központi ügyfélszolgálatba szervezhetőek, és ehhez igazítsa a hivatal belső folyamatait.

A projekt keretében riportok, felmérések készítése, a szervezet átvilágítása, súlyponti problémák diagnosztizálása, képzések lebonyolítása történt meg.

A képzésen a polgármesteri hivatal dolgozói emberismeret, kommunikáció és kapcsolatépítés, valamint projektmenedzsment témakörében mélyíthették el ismereteiket. Mórahalom Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala szervezeti folyamatainak átvilágítására is sor került, mely a pályázati projektben megfogalmazott célok megvalósításának megfelelően zajlott. A projektet lebonyolító 4Sales Systems konkrét javaslatokat tett a döntési folyamatok korszerűsítésével, a hivatalon belüli és kívüli hatékony kommunikációval, a gazdálkodás hatékonyabbá tételével kapcsolatban.

A projekt keretében jegyzői hatáskörbe tartozó átalakított eljárások:

1. Közszolgálati szabályzat

2. Adatvédelmi szabályzat

3. Ügyiratkezelési szabályzat

4. Ügyfél elégedettség mérés

5. Partner elégedettség mérés

6. Közérdekű adatközlési szabályzat

7. Projektszemlélet erősítése

8. Munkaköri leírások elkészítésének módja


Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó átalakított eljárások

1. Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend)

A vállalkozó által az utolsó ütemben átadott dokumentumok – szervezetfejlesztési javaslatokat megfogalmazó tanulmány, projektszemlélet tudásbázist megalapozó dokumentum, partnerség erősítésének lehetőségeit taglaló tanulmány, intézményi információáramlás korszerűsítésére tett javaslatok, specifikáció a központi ügyfélszolgálat technikai hátterének biztosításához – lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat megvalósíthassa a szervezetfejlesztés terén tett célkitűzéseit.