Zöld város kialakítása Mórahalmon

 TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00003, AGREE(N)MENT – ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA MÓRAHALMON Támogató Szervezet:

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 539.999.893 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 539.999.893 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2017. 01. 01. – 2018. 12. 31.


Projekt leírása:
A projekt célja, hogy a Mórahalom város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában kijelölt 1-es számú akcióterületen belül elhelyezkedő beavatkozással érintett területen (Szegedi út, Röszkei út, Tömörkény utca, Fesztiválköz, Béke utca, Sarló utca által határolt, városközpontba beékelődő városi szövet) növelje a városi köz- és zöldterületek mennyiségét, minőségét és településképi arculatát, oly módon, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és családbarát módon hozzájáruljanak a városban élő és idelátogató családok, fiatalok szabadidejének hasznos (aktív) eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók elérhetőségének javításához.
A fejlesztés további célja, hogy az új belvárosi élettér létrehozásával, további városi közösségi terek, rendezvények megtartására alkalmas helyszínek és vonzó befektetői környezet alakuljon ki, amely elősegíti és ösztönzi a városban élők és ide érkezők életminőségének javulását. A tömbrehabilitáción belül a projektek kiválasztása során kiemelt szempont volt, hogy a fejlesztések révén új adottságú, funkciójú területek nyíljanak meg, melyek a távlati fejlesztési perspektívák számára tartalék felületeket is biztosítanak. A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a város gazdaságélénkítő hatásának, és népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek növelésével a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági tevékenységek ösztönzése is támogatja.
A tervezett projekt új utca megnyitását, rekreációs felületek létrehozását, rendezvénytér és játszótér, valamint vendéglátó, sport és szórakozóhely (Sport- és szórakoztatócentrum), kereskedelmi funkciók (Kézműves sörök és helyi termékek boltja) kialakítását tartalmazza. A városfejlesztési súlypont zöldfelületek növelésével történő funkcióbővítő áthelyezése elősegíti a vonzó, élhető és fenntartható városi környezet kialakítását Mórahalmon.