A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban

"A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Kistelek településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” – KEHOP – 3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú pályázat

Támogató szervezet: Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Végső kedvezményezett: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

Projekt előkészítéséért felelős: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (jogszabály és a felek közötti konzorciumi megállapodás alapján)

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2022.03.01.

Támogatás összege: 3 852 356 844 Ft

Összköltség: 4 293 188 286 Ft

Tervezett önerő: 440 831 442 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.05.01.

A KEHOP – 3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú és „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Kistelek településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt kedvezményezettje a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása. A szervezet 13 önkormányzatot foglal magába, amelynek célja biztosítani a fejlesztéshez szükséges forrásokat és körülményeket. A Társulás a jelen pályázati forrás bevonásával kiépíti és fejleszti a projektben részt vevő társulási tagtelepülések hulladékgazdálkodási rendszerét, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer fejlesztésére. A projekt 2018 decemberében vette kezdetét a Támogatási szerződés aláírásával, a megvalósítás helye a dél-alföldi régióban elhelyezkedő érintett települések – Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván és Zsombó – közigazgatási területe.

A projektterületen működő önkormányzatokat összefogó Társulás kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt célkitűzések megvalósulásához hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé teszik azt, hogy első sorban a mórahalmi telephelyen olyan beruházásokat valósítson meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a kitűzött célok elérésének és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben hozzájárulnak. Ennek keretében Mórahalmon 1.200 tonna/év kapacitású válogatómű létesülhet, valamint lehetőség nyílik a meglévő átrakó állomás fejlesztésére, bálatároló létrehozására, egy 1.650 m2-es csarnoképület építésére, melyből 150 m2 szociális épületrészként funkcionálhat, mérlegkezelő helyiségekkel, irodákkal, szociális blokkal, valamint fejlett hulladékválogatósori technológiával.

Az elkülönített hulladékgyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése elengedhetetlen az előírt országos célok teljesítéséhez, mely célkitűzések elérésére a Társulás kiemelt figyelmet kíván fordítani. A környezetvédelmi szempontok fontos részét képezik a Társulás elképzeléseinek, így a fentiek mellett a zöld hulladék gyűjtése, kezelése is sarkalatos pontját képezi az elképzeléseknek. A jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja. A települések közös érdeke, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudják kiszolgálni és mindemellett eleget tegyenek kötelezettségeinek, a vonatkozó irányelveknek és az ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak. Ennek érdekében jelenleg a mórahalmi és a kisteleki telephelyek fejlesztését, míg a részt vevő többi hét településen újra használati központok kialakítását, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését, a jelenleg üzemelő gyűjtési rendszer fejlesztését tervezik megvalósítani, valamint ehhez kapcsolódóan bővíteni kívánja a közszolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretében jelenleg használatban lévő edények számát, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát. Ennek keretében számszerűsítve 37 db konténer, 35.748 db hulladékgyűjtő edény, 26 db gépjármű, 9 db mobil és rakodógép beszerzése tervezett, amelyek segítségével a társulás területén egységesen bevezetésre kerülhet a három kukás rendszer, ezzel biztosítva a megfelelő színvonalú szelektív gyűjtés lehetőségét. A fejlesztés hatására olyan területeken is megvalósulhat a házhoz menő szelektív gyűjtés, ahol ez idáig ez nem volt kivitelezhető, illetve jelenleg zsákos gyűjtés történik.

A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség, megnő az elő- illetve utókezeléshez szükséges kezelőterületek (térbeton) felületigénye. A hulladékkezelés során keletkező, a hulladék saját nedvességtartalmából, valamint a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvíz elvezetésére, gyűjtésére és kezelésére is szükségszerű figyelmet kell fordítani, amely a közszolgáltatással érintett terület növelésével már jelentős mértékű elvezetőrendszer-bővítést igényel.

A Társulás kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztésre is, hiszen enélkül kevésbé lehet sikeres a szelektív hulladékgyűjtés folyamata. Ennek keretein belül fő célkitűzésként került meghatározásra a jelenlegi környezettudatos megközelítés további erősítése, a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának hangsúlyozása a közszolgáltatással érintett lakosság minél szélesebb körében. A fiatal generáció – főleg az óvodás és iskolás korosztályok – természetközpontú szemléletének megalapozása, valamint annak folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a hulladékkezeléssel kapcsolatos alaptudás elterjesztésében. A projekt keretein belül kívánja a Társulás megvalósítani a projekt nyilvánosság előtti bemutatását, valamint a projektterületen élő érintett lakosság széleskörű és folyamatos tájékoztatását. Az aktuális információk az alábbi honlapon érhetők el: https://www.morahalom.hu/hu/reszletek/homokhati-onkormanyzatok-kistersegfejlesztesi-tarsulasa


Kelt: Mórahalom, 2022. november 30.