Széchenyi 2020

Integrált Településfejlesztési Stratégia 2022.

Mórahalom Város Képviselő-testületének Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom, hogy megkezdődött Mórahalom város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése.

A város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésével megbízott szervezet a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet értelmében az új Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése teljes eljárás szerint történik.

Az új ITS készítése a 2019-ben megkezdődött folyamat újabb lépcsőfoka, melynek keretében elkészült Mórahalom új, a város hosszú távú városfejlesztési céljait tartalmazó Településfejlesztési koncepciója, és lezárult a város településrendezési eszközeinek módosítási eljárása.

A végleges, hosszú távú Településfejlesztési koncepció itt, az aktualizált településrendezési eszközök itt érhetőek el.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése és megvalósítása abban az esetben éri el igazán az eredeti célját, ha annak szerves részét képezik a város lakosságának, vállalkozásainak, civil- és egyéb szervezeteinek véleménye, igényei.

Amennyiben településünk jelenlegi helyzetével kapcsolatban észrevétele, vagy a közeljövőre vonatkozó fejlesztési javaslata van kérjük jelezze a következő e-mail címen: info@morahalom.hu vagy postai levélben a polgármesternek címezve a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. szám alatti címre küldje el.

Tájékoztatjuk, hogy a közeljövőben véleményeit észrevételeit lakossági fórumon élőben is előadhatja, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel online formában tervezünk megtartani.

A lakossági fórum időpontjáról és a csatlakozás módjáról hamarosan újabb hírrel jelentkezünk.

Mórahalom, 2021.03.18.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
Mórahalom Városi Önkormányzat


ITS Mórahalom 2022 tervezet véleményezése


A véleményezendő tervezet és egyéb dokumentumok az alábbi linkről tölthetőek le:

ITS Mórahalom 2022 tervezet

Partnerségi rendelet

Jegyzőkönyvi kivonat


Felhívás

Városunk új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban: ITS) tervezete elkészült.

A 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi rend alapján meghirdetem az ITS tervezetének véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás keretében történik.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a mórahalmi szervezeteket, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint megkeresett államigazgatási szerveket, hogy a fenti eljárás keretében az ITS tervezetével kapcsolatosan megfogalmazott véleményükkel segítsék munkánkat.

A fenti eljárás keretében a vélemények elkészítésére 2022. március 10. – 2022. március 25. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:

- elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,

- postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre

szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2022.03.18. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.).

Mórahalom, 2022. 03. 10.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat