Széchenyi 2020

ITS - Integrált Településfejlesztési Stratégia

Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való igazítása.
Erről hozott döntést Mórahalom Város Önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánta vizsgálni a város integrált településfejlesztési stratégiáját. Miért volt fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a város életét befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges volt újragondolni a megoldatlan problémákat és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a Mórahalmon élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a város jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk oldani, és amire reagálnunk kell. A város Képviselő-testülete hiszi, hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni Önökkel, és a mórahalmi polgárok, a tervezési folyamat végére magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így a megvalósításában is együtt tudnak majd működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közösségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan város lehessen Mórahalom, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Mórahalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez nyújtott segítségüket köszönöm.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mórahalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a képviselő-testület a 2015.09.24. napján tartott képviselő-testületi ülésén vitatta meg és mindkét dokumentumot a 308/2015. (IX.24.) kt számú határozattal elfogadta.
Nógrádi Zoltán
polgármester