Közös kincsek - összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítésért

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002

A projekt fő célja és központi eleme a helyi közösségek fejlesztése. A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg konzorciumi formában a következő konzorciumi tag települési önkormányzatokkal:

• Mórahalom Városi Önkormányzat (konzorciumvezető)
• Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Öttömös Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Pusztamérges Községi Önkormányzat (konzorciumi tag)
• Ruzsa Község Önkormányzata (konzorciumi tag)

A megítélt európai uniós támogatás: bruttó 52,50 millió forint
A támogatás típusa: vissza nem térítendő
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01 – 2021.11.29.

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.
A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

2021. május 4.Sikeresen lezárult a KÖZÖS KINCSEK – Összetartó közösség elnevezésű projekt

2021. december 14.

Mórahalom Városi Önkormányzat 2018. februárjában támogatást nyert a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002 kódszámú Közös Kincsek – Összetartó Közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért elnevezésű projektje 2021. december 14-én sikeresen lezárult. A program a Mórahalom és térségében élők – Ruzsa, Pusztamérges, Öttömös és Ásotthalmon élők – közösségeit célozta meg, célja a helyi közösségek kezdeményező és cselekvőképességének erősítése és javítása. Bruttó összköltsége 52.50 millió forint, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból Széchenyi 2020 program keretében vissza nem térítendő támogatás formájában történt.

A projekt 2018. februárjában vette kezdetét és az akkori tervek szerint a rendezvények lebonyolításának tervezett határideje 2021. augusztus 31. volt. A 2020. év elején Európában is kirobbanó koronavírus járvány okozta szigorú védelmi intézkedések miatt, melyek a projekt fő vállalásait érintették, e határidő 3 hónappal meghosszabbodott.

A projekt során konzorciumi szinten 4382 fő bevonása volt a cél, azonban a projekt keretében lebonyolított programok, rendezvények, akciók által elért személyek száma jelentősen meghaladta e célkitűzést.

A projekt alapját a konzorciumi tagok által elvégzett kérdőívek alapján összeállított cselekvési terv jelentette, melynek köszönhetően a közösségi vélemények figyelembevételével valós helyi igények kerültek feldolgozása.

A program finanszírozása által került bevezetésre a Városkártya. A kártya létrehozásával a települési helyi identitást, helyi közösségi létet erősítő, a városi lakosság aktivitását növelő folyamatok megvalósítása volta célunk.

A mai napig 1526 mórahalmi töltötte le a kártyát és használta különböző kedvezmények igénybevételére. Számos ajánlat kizárólag a helyi lakosoknak elérhető, ezzel is különösen ösztönözve a helyieket a települési rendezvényeken történő aktív részvételre, továbbá helyi vállalkozások szolgáltatásainak igénybevételére.

Szintén a pályázat keretében valósult meg a Civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredménybemutatás elnevezésű program, 2018 és 2020 között 3 alkalommal, mely teret engedett a helyi civilek által készített fotók kiállításának, amelyek valamennyi alkalommal Mórahalom helyi értékeit mutatták be, többek között a helyi értéktár elemeit is. Az Értéktár-Kerekasztal rendezvények lehetőséget nyújtottak a Helyi Értéktárbizottság munkájának megismerésére, a lakosok véleményének, ötleteinek meghallgatására. A Bringára Fel közösségi akciók a biztonságos és szabálykövető kerékpározás megvalósítását és a közlekedési forma népszerűsítését, míg a Police Coffee események a lakosság biztonságérzetének növelését, a helyi rendőrség munkájának bemutatását célozták a lakosság aktív részvételével.

A pályázat szakmai minőségének biztosítása érdekében helytörténeti koordinátor is alkalmazásra került. Szintén a projekt keretében több települési vezető, helyi közösségszervezéssel foglalkozó szakember közösségfejlesztési képzése, szakmai tapasztalatcserén való részvétele valósult meg.

A pályázatnak köszönhetően erősödött közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a civil aktivitás, s megtanította, hogyan érdemes a közösségi tervezés útján, a helyi lakosok bevonásával, szakmai minőséget képviselve alakítani a helyi közösségek életét.


Mórahalom Városi Önkormányzat által a TOP 5.3.1. Közös Kincsek projektben megvalósított rendezvényeinek listája

Esemény neveIdőpontHelyszín
Civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredménybemutatás 1. TOP-5.3.1-162018.09.286782 Mórahalom - Mini Hungary Park
Bringára Fel! 1. TOP-5.3.1-16
2019.09.206782 Mórahalom, Móradomb krt.
Police Coffee 1. TOP-5.3.1-162019.06.036782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. - Városháza aula
Értéktár- Kerekasztal 1. TOP-5.3.1-16
2018.11.246782 Mórahalom,IV. kerület 120 - Kralleri Borház
Civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredmény bemutatás 2. TOP-5.3.1-162019.08.306782 Mórahalom, Röszkei út 1. - Aranyszöm Rendezvényház
Bringára Fel! 2. TOP-5.3.1-16
2019.09.276782 Mórahalom, Szent László park
Police Coffee 2. TOP-5.3.1-16
2019.08.316782 Mórahalom, Pramonád tér
Értéktár- kerekasztal 2 TOP-5.3.1-16
2019.12.10Mórahalom, Szentháromság tér 1. - Városháza
Civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredmény bemutatás 3. TOP-5.3.1-16
2020.10.23.-2020.12.106782 Mórahalom, Móradomb krt. 17-19. - Ezer év Parkja
Bringára Fel! 3. TOP-5.3.1-16
2020.06.126782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Police Coffee 3. TOP-5.3.1-16
2020.02.19Mórahalom, Szentháromság tér 1. - Városháza
Értéktár- Kerekasztal 3. TOP-5.3.1-162020.12.156782 Mórahalom, Móradomb krt. 17-19. - Ezer év Parkja