Széchenyi 2020

A Tükörkép 2020-ban megjelenő számai

Szerkesztő:

Márton Gábor, Veszelka Krisztina
media@morahalom.hu

Szerkesztőség, kiadó:

Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

Ügyvezető: Duka Félix
Hirdetésfelvétel: Veszelka Krisztina (62) 281 219
Lapzárta minden hó 25. napja
Nyomda: Média Print Star Kft.
Megjelenik: 2.500 példányban

ISSN 2064-664X (Nyomtatott)
ISSN 2064-6658 (Online)


Leöltések