Integrált, komplex városközpont – rehabilitáció Mórahalmon

Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség megerősítése, új – települési és kistérségi – gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése

Pályázó neve: Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt megnevezése, Pályázat neve: Integrált, komplex városközpont – rehabilitáció Mórahalmon

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (helység): Mórahalom

Megítélt összeg: 761.448.244 Ft

Projekt összköltsége:
951.364.172 Ft

Támogatás aránya: 80 %

Támogatási döntés dátuma:
2010. 06. 04.

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2011. 10. 18.

Projekt megvalósításának tervezett/ tényleges kezdete: 2012. 01. 01.

Projekt megvalósítás tervezett/ tényleges befejezése: 2013.09.30

Projekt rövid összefoglalása:

Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség megerősítése, új – települési és kistérségi – gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása, mely átfogó cél a fentieken kívül illeszkedik a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz, valamint a településszerkezeti és szabályozási tervhez.
 

Az integrált fejlesztés részcéljai:

- a gazdasági funkciók megerősítése,

- új közösségi funkciók megjelenése, illetve a korábbiak megerősítése,

- a kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása,

- vonzó városi környezet kialakítása,

- a kistérségi közigazgatási, szolgáltatási funkciók infrastrukturális hátterének megerősítése, összhangban a település kistérségi szerepkörével.

A projekt előkészítése során elvégzett igényfelmérések és társadalmi egyeztetések eredményeképpen a célok megvalósítását a következő projektelemek biztosítják:

- közszférát, közösségi (kulturális) és gazdasági funkciókat szolgáló épület építése: multifunkcionális szolgáltatásokat nyújtó, közigazgatási, kulturális, közösségi és gazdasági funkciókat megvalósító, térségi szolgáltató központ kialakítása,

- termelő értékesítő és vállalkozó szolgáltató ház (fedett piaccsarnok) kialakítása,

- Thermálgyűrű Kft. irodaépület felújítása,

- Közterület megújítása, belvárosias jellegű településközpont kialakítása,

- „Mórahalmi Nyár” – térségi kulturális, gazdasági és közigazgatási napok rendezvénysorozat,

- kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai – foglalkoztatásra irányuló közcélú képzési program,

- marketing kiadvány készítése Mórahalomról.

Pályázati felhívás és dokumentumok civil szervezetek részére:


Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Jelentkezési lap


Támogatási szerződés (tervezet)

Szakmai beszámoló

Pályázati életút lap

Értesítő levél - minta

A MINI-PROJEKT kommunikációja

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Nyilatkozat kifizetési kérelemhez


Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Közvetett támogatások útmutató


ÚTMUTATÓ Közvetítő Szervezetek Működési Kézikönyvének készítéséhez városrehabilitáció keretében

Szakmai beszámoló

Számla és bérösszesítők - Címzett


Számla és bérösszesítők - Közvetítő szervezet


Nyertes civil szervezetek listája

Megjelent sajtóközlemény:

Sajtóközlemény