Homokhát Eurointegráció - Vendéglátó-gyakorlóhely építése: Vanilla tanétterem

Program: Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program

Kedvezményezett megnevezése: Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Projektazonosító (ACRONYM): JEDI
Projekt kódja: ROHU452


A Homokhát Eurointegráció Nonprofit Kft határon átnyúló nemzetközi pályázatban vesz részt.
A projekt előkészítő szakasza 2018.11.01-2019.05.31-ig zajlott. Az előkészítő szakaszban történt a nagy pályázat részletes kidolgozása és összeállítása.
Jelen projektidőszak: 2020.02.01-2022.10.31.


MEGVALÓSÍTANDÓ FŐ TEVÉKENYSÉGEK:

Vendéglátó-gyakorlóhely építése: Vanilla tanétterem.
Mezőgazdasági-gyakorlóhely kialakítása: eszközbeszerzés.
Kapcsolódó feladatok:
- kétnyelvű munkaerő adatbázis létrehozása
- kétnapos konferencia szervezése
- brossúrák kiadása a két ország munkavállalási feltételeinek bemutatásával.

Támogatás intenzitása:
a pályázati 95%, ebből 85% uniós támogatás, 10% hazai társfinanszírozás, valamint 5% önrész.

Támogatási összeg: 2 370 690 euro.

JEDI BESZERZÉSEK

www.interreg-rohu.eu

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.